Blog

Prečítajte si čo sa u nás udialo

Začali sme využívať služby cloudu Amazon AWS, konkrétne S3, na zálohovanie všetkých nafotených materiálov.
Vaše dáta tak budú niekoľkonásobne zálohované a akékoľvek strany alebo pokusy o poškodenie našich služieb budú o to náročnejšie a ľahšie odvrátiteľné. 

 Viac o tejto službe si môžete prečítať na webe amazonu