Blog

Prečítajte si čo sa u nás udialo

S radosťou oznamujeme že dňa 1. Mája 2015 spúštame náš prvý web a zároveň vstupujeme na trh pod obchodným názvom Finepic.sk. Po dlhých mesiacoch testovania a odlaďovania začíname oficiálne s fotením produktov pre klientov.

Už v tejto chvíli však máme:

  • nafotených viac ako 150 produktov
  • odtestované zobrazovanie na viac ako 4 typoch zariadení
  • skúšobňe nasadene finepic fotografie na 3 testovacích weboch
  • otestované a funkčné zobrazenie na 5 roznych operačnych systémoch (Windows, Linux, Ios, Mac OsX, Android)
  • otestovane a funkčné zobrazenie na 9 roznych prehliadačoch (IE9-IE11, Chrome, Firefox, Opera, Safari Win, Safari Mac, UC Browser)

Nezaháľame a naďalej sa zlepšujeme.

Aj v týchto chvíľach pracujeme na ďalšej verzii prehrávača v ktorom pribudnú nové funkcie a bude zvýšená rýchlosť načítavania. Navyšše pracujeme na odstránení problému so staršími verziami FF na ktorých máme ešte problém zobraziť fotky s najvyššou úrovňou citlivosti teda 180obrazokv/fotka.